Forældre tidtagning

I HH90 deltager forældrene aktivt i tidtagningen ved hjemmekampe efter forudgående instruks.
Forældrene indgår således i en turnus på samme måde som kørsel og tøjvask.